Kiropraktor i Göteborg

chiro-works kiropraktik kiropraktor vård göteborg klinik kiropraktikko göötebori chiropractic clinic gothenburg vastaanotto hoito
friskvårdskuponger hälsovård friskvård
friskvårdschecken friskvård hälvård 

Tel nr: 0704-420 201

 

suomen kielinen english speaking svensk talande språk
  • Svensk talande
  • English speaking
  • Suomen kielinen
familj kiropraktik göteborg vård kiropraktikko perhe göötebori chiropractic family care

Varför kiropraktik?

De flesta söker kiropraktor i huvudsak för smärtor som har sitt ursprung från rygg och nacke som till exempel ryggskott, yrsel, spänningar i axlar, utstrålningar och domningar i armar och ben.


Många tror att kiropraktik endast används för rygg- och nackproblem, men det är i
själva verket så, att kiropraktisk behandling fungerar vid många olika hälsoproblem som beror på försämrad funktion i ryggradens leder och nervsystem. Förslitning, gamla skador och stress kan alla vara orsaker till att ryggkotorna förlorar sin rätta rörelseförmåga eller sitt korrekta läge. Försämrade ryggradsfunktioner kan förorsaka retningar i nervsystemet och leda till smärta och nervstörningar i hela kroppen.Genom att lägga ryggraden till rätta med
kiropraktiska metoder, hjälper man kroppen att läka sig själv.

 

Första besöket


Vid första besöket får du i lugn och ro berätta om dina besvär. Under samtalet går vi också tillsammans igenom en hälsodeklaration och du får svara på olika frågor.

Detta är viktigt för att du ska få en så effektiv och säker behandling som möjligt.

Efter detta inledande samtal utförs en noggrann undersökning av dina muskler,
leder och ditt nervsystem med olika tester.

När samtal och tester är utförda, och orsaken till besvären är klarlagda kan vi sedan tillsammans lägga upp en behandlingsplan. Det är viktigt att vi tillsammans är överens och att du får känna delaktighet och vara trygg i behandlingen.

Vid första besöket läggs mest vikt på att utreda orsakerna till dina besvär, men du får även behandling om inget hinder framkommer. Om det inte är lämpat att få kiropraktisk behandling får du givetvis hjälp med att komma i kontakt med annan lämplig vårdgivare.

Återbesök

Vid återbesök utvärderas effekten av föregående behandling, och utifrån detta resultat fortsätter vi med ytterligare behandling enligt behandlingsplanen.

Du får även hjälp med bland annat träningsråd som utgörs av enkla men effektiva
övningar som du kan utföra i hemmet utan dyrbar utrustning. Detta i kombination
med behandling leder till mer effektiva och långsiktiga resultat.

Antalet behandlingar som krävs är beroende på vilket sorts besvär och grundfysik du har. Därför varierar antalet behandlingar från person till person. Det krävs ofta fler behandlingar om du gått med besvären under en längre tid, än vid akuta smärt-tillstånd. Kiropraktisk behandling ger dock generellt ofta mycket snabba resultat, redan efter ett fåtal behandlingar.

 

Kiropraktisk behandling är individanpassad!

Om Oss

 
Jag som driver och arbetar på kliniken heter Timo Enmalm. Jag är en legitimerad
Kiropraktor (Doctor of Chiropractic), med en 5-årig universitetsutbildning från
Anglo European College of Chiropractic i Bournemouth, England. 

Efter min examinering startade jag upp en familje praktik i Surrey i England och under 2007 förvärvade jag även ytterigare en väl etablerad klinik i syd-västra London innan flytten hem till Sverige och Göteborg under 2013.

Mitt mål har alltid varit att på ett naturligt sätt hjälpa människor att uppnå en bättre hälsa. Intresset för vård och omsorg har funnits under hela min uppväxt då de flesta i min familj jobbade inom olika vård-yrken. 1990 kom jag i kontakt med en kiropraktor då min hustru fick behandling för ryggsmärtor och mitt intresse för detta yrke väcktes då till liv.


Förutom att fortbilda mig inom kiropraktik och att umgås med min familj så har jag ett stort intresse för att springa och jag har deltagit i 4 maratons till dags dato. Jag har också ett stort  cykel-intresse efter att ha bott i det kuperade Surrey där London 2012’s Olympiska cykel race gick av stapeln. Under vintertid åker jag gärna skidor och snowboard så mycket det går.

 

kiropraktor göteborg sport vård kiropraktikko göötebori hoito urheilu chiropractic sport health care gothenburg

 

Förutom ortopediska och neurologiska under-sökningar består den kliniska undersökningen av inspektion och palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, spänningar, smärta och svullnader kartläggs. Vid palpation försöker man få förståelse för hur väl leder och muskler arbetar. En
genomgång av patientens arbetssituation, fritidaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning.

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga

behandlingsmetoden är manipulation (s.k. justering), men även annan manuell
behandling förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.

För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, får du råd och tränings-program som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem.

 

Kiropraktorn är väl integrerad i samhället och rekommenderar patienten vidare när annan vård anses vara nödvändig för att gynna patientens välmående.


När du väl har blivit 
återställd, gäller det att se till att besvären inte återkommer. Och här är det mycket viktigt att du själv tar ansvar för att resultatet ska bli lyckat genom att ta hand om din kropp. För att du ska kunna upprätthålla god hälsa måste kroppen underhållas och tas om hand i var-dagen. Dina främsta verktyg för detta är motion, god sömn, kost och ergonomi (att sitta, stå, ligga, och lyfta rätt etc.). Regel-  bundna kiropraktorbesök kan hjälpa för vissa.

 

Vi kan jämföra med exempelvis din tandvård: Förutom att gå på regelbundna kontroller (hos din tandläkare) bör du ju också borsta  tänderna varje dag, använda tandtråd och tänka på vad du äter. Samma principer  gäller för kroppen. Hos din kiropraktor får du hjälp med anpassade träningsprogram och ergonomisk rådgivning, samtidigt som du ser till att leder, muskler och nervsystem har de bästa förutsättningarna att fungera naturligt och normalt.